BIỆN PHÁP THI CÔNG LỢP MÁI NGÓI HỆ KÈO THÉP NHẸ PRIME – TRUSS

Chia sẻ bài viết ngay

BIỆN PHÁP THI CÔNG LỢP MÁI NGÓI HỆ KÈO THÉP NHẸ

 

PRIME – TRUSS


Chú ý tránh chất tải quá nặng lên giàn vì kèo khi đưa ngói lên mái. Những hướng dẫn sau đây được xem là phù hợp để tránh việc sụp mái khi vật liệu mái là nặng (ngói):

1)         Kệ nâng ngói không được đặt trực tiếp toàn bộ lên giàn mái. Trong khi nâng, kệ nâng chỉ được tựa một cạnh lên mái, và dây cẩu phải được giữ căng treo kệ nâng cho đến khi việc bốc dỡ ngói hòan tất.

2)         Mặc dù không được khuyến khích, kệ nâng có thể đặt trực tiếp lên mái trong trường hợp số ngói nâng không vượt quá 50 viên trong mổii lần vận chuyển.

 

3)         Kệ nâng có kích thước một phương phải dài hơn 1200mm, điều này cho phép khi tấm nâng đặt xuống mái, nó sẽ được đặt trên ít nhất hai (02) giàn mái chính. Kích thước thường dùng của tấm nâng là 0.9m x 1.25m

4)         Thông thường, ngói được đặt theo từng chồng lên trên giàn chính. Nếu chồng ngói phải đặt giữa hai giàn, ta cần phải chú ý cẩn thận trường hợp quá tải.

5)         Nếu đặt trên giàn chính, mỗi chồng ngói không được đặt quá 6 viên, nếu mổi viên ngói có trọng lượng 5kg, nghĩa là lực tập trung không vượt quá 30kg. Nếu giàn chồng gạch này đặt nằm khỏang giữa hai giàn mái, số viên ngói ở mổi chồng không vượt quá 4 viên (20kg)

6)         Các chồng ngói phải đặt so le và rải đều trên tòan bộ diện tích mái. Cách đặt này để tránh sự biến dạng của thanh giàn trên do có quá nhiều tải trọng lên trên diện tích nhỏ.

7)         Cách làm mái ngói không được phép nâng trong thời gian dài liên tục, mà phải nâng lên từng đợt rồi rãi đều ngay lập tức.

8)         Chồng ngói không được để qua đêm trên mái, thời gian phải được dự tính đủ cho việc chất và lắp ghép hòan chỉnh một mái trước khi ngày làm việc kết thúc.

Những hướng dẫn trên sẽ giúp cho việc lắp đặt mái được diễn ra an tòan và chính xác.Prime – Truss sẽ không chấp nhận những đổ vỡ do việc lắp đặt mái ngói không tuân thủ theo những quy định trên.

  1. TẢI TRỌNG CHO PHÉP:

Tải trọng cho phép tác động lên giàn mái không vượt quá giá trị tải phân bố 166kg/m2 hoặc tải trọng đều 200kg/m (dùng cho bước nhịp giàn 1.2m). Ví dụ cho việc quá tải gây ra với kệ đầy ngói như sau:

– Tải tập trung với 100 viên ngói = 500kg.

– Cho rằng lúc nào kệ nâng ngói phải tựa lên trên hai giàn mái chính.

 

– Do đó, mỗi một bên giàn sẽ nâng một khối lượng là 250kg/m tác động trực tiếp lên thanh giàn trên.

– Ứng suất sẽ tăng lên khi bề rộng của tấm nâng nhỏ hơn 1m.

>> Xem chi tiết: Thiết kế vì kèo thép lợp ngói

Mặc dầu trong việc thiết kế đã ước lượng vượt tải, cường độ cho phép vật liệu là 550Mpa cho phép chịu tải trọng lớn, nhưng những trường hợp này thì không được khuyến khích.

Tải trọng rung động là lọai tải trọng đặt biệt, phải được quan tâm tính tóan riêng trong thiết kế trong những trường hợp sau:

– Ống dẫn nước hay ống thóat nước phải đặt cao hơn thanh giàn dưới để tránh trường hợp tiếp xúc giữa hai vật liệu.

 

– Tất cả các quạt trần phải được cung cấp giá đỡ riêng. Nếu trong trường hợp giàn thép là đỡ, ta phải cô lập riêng tải trọng rung này và thông báo với Khang Gia Việt trước khi lắp đặt.

– Ở những vị trí có rung động lớn như máy phát điện, ống nước áp lực cao..etc. Những mối liên kết phải được kiểm tra lại, nếu không, thì phải có biện pháp xử lý riêng.

Giàn mái không được thiết kế cho việc chống đỡ các bệ nước mái, do đó, các bệ nước này phải có hệ thống chống đỡ riêng. Giám đốc dự án/khách hàng phải cung cấp vị trí và kích thước của bệ nước mái trước khi việc thiết kế bắt đầu.

 

   Hotline: 0984 546 220  MR. Hà

 

Đăng ký nhận tin tư vấn

đăng ký nhận tin tư vấn tại đây

Tin tức liên quan